INCDFP INFP
  Proiecte Naţionale in Desfăşurare

REACTIVE - The Research centEr for climAteChange due to natural dIsasters and extreme weather eVEnts
Perioada: 2022 - 2025
Coordonator proiect: Universitatea Politehica București
Parteneri: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), Agenția Spațială Română (ROSA), S.C. GREENSOFT S.R.L, Iași

Schimbările climatice au ca efect creșterea temperaturii globale, precum și a evenimentelor meteorologice extreme. Aceste fenomene afectează în principal atmosfera, hidrosfera și criosfera, dar au, de asemenea, un impact semnificativ asupra litosferei. Cu toate acestea, puține studii se concentrează asupra evaluării impactului schimbărilor climatice asupra structurii și dinamicii litosferei și a modului în care aceste sisteme reacționează între ele. Unele exemple includ redistribuirea tensiunilor în cadrul litosferei datorită topirii ghețarilor, care cauzează roiuri de cutremure, creșterea activității vulcanice, creșterea intensității microseismelor, fie din cauza descărcării tensionale post-inundație, fie din cauza modificărilor nivelului apei subterane.

Acest proiect se concentrează pe dezvoltarea unui sistem de monitorizare a datelor care să ofere o viziune integrată a modului în care schimbările climatice pot afecta structura solului și mișcarea în zone vulnerabile din punct de vedere seismic. Acest lucru va ajuta la o înțelegerea mai profundă a interacțiunilor dintre diferite sisteme terestre și la dezvoltarea de soluții pentru a reduce impactul schimbărilor climatice.

REACTIVE este un proiect specific Centrului de Competență - "Digital Twin Earth Intelligence for Climate Changes - DTEClimate", finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR al României și este în deplină concordanță cu misiunea UE "Adaptarea la schimbările climatice" din cadrul programului Orizont Europa.

CRESCENTO - Creşterea capacităţii de cercetare din domeniul seismologiei şi seismologiei inginereşti la Observatoarele şi Staţiile Seismologice din cadrul Reţelei Seismice Naţionale
Perioada: 2021-2023
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Bogdan Grecu

Crearea unei infrastructuri moderne de CDI, echipată cu tehnologii de ultimă generație, menite să dezvolte și să îmbunătățească capacitatea de CDI a institutului, prin modernizarea unor infrastructuri de interes național și susținerea participării la infrastructurile de cercetare de interes european.

Obiective specifice

1. Crearea în cadrul observatorului Odobești a Laboratorului Național de Instrumente Geofizice Mobile și dotarea cu echipamente de Cercetare, Dezvoltare și Inovare specifice activităților institutului.
Dotarea infrastructurii cu echipamente specifice cercetării în domeniul Fizicii Pământului, cu scopul de a îmbunătăți oferta de servicii prin abordări inovative a tematicilor de cercetare aplicativă și prin diversificarea activităților științifice transferabile către beneficiarii din mediul economic, științific și către autorități (factori decizionali).

2. Creșterea capacității de cercetare și transfer de cunoștințe prin dezvoltarea poligonului multi și interdisciplinar “Vrancea Near Fault Observatory”, parte a infrastructurii de cercetare de interes european EPOS.
Creșterea capacității de cercetare a fenomenelor de producere a cutremurelor pe teritoriul României, identificarea de noi metode inovative de cercetare științifică pentru alertarea timpurie în caz de cutremur major, creșterea competitivității pe plan național și intensificarea participării în cadrul infrastructurilor de cercetare de interes european.

3. Dotarea Observatorului Seismologic Dobrogea cu echipamente de Tehnologia Informației și Comunicații și de cercetare dezvoltare.
Dotarea infrastructurii cu echipamente TIC de ultimă generație, cu scopul de a crește capacitatea de cercetare a institutului prin mărirea puterii de procesare, stocare și furnizare a datelor de bază către beneficiari și societate.

4. Crearea în cadrul observatorului Timișoara a Laboratorului de Măsurări Dinamice și dotarea cu echipamente de Cercetare, Dezvoltare și Inovare specifice activităților de seismologie inginerească.
Extinderea cercetărilor aplicative bazate pe date de inginerie seismică, experimente de laborator și date geofizice prin diversificarea activităților științifice în scopul stimulării transferului (ofertei) de servicii către întreprinderi.

AFROS - Analiza si prognoza seismicitatii Romaniei
Perioada: 2021-2023
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Dr. Enescu Bogdan Dumitru

Teritoriul României se caracterizează printr-o seismicitate moderată spre ridicata. În special zona Vrancea este cunoscută pentru producerea de cutremure relativ mari de adâncime intermediară care prezintă un risc ridicat pentru capitala tarii (București) dar și pentru alte orașe importante. Alte regiuni seismice, cum ar fi Galați, au cunoscut, de asemenea, recent o activitate seismică importantă care a afectat orașul Galați și zonele învecinate. In cadrul acestui proiect ne propunem să construim un sistem de analiză si prognoză complet pentru seismicitatea românească, bazat pe modele de analiză si prognoză de ultimă generație, care sunt utilizate în prezent în țări seismice precum SUA, Japonia, Italia și Grecia. Avem în plan să folosim instrumente avansate statistice și de învățare automată si inteligenta artificiala pentru a cuantifica caracteristicile spațiale și temporale ale seismicității românești care pot fi utilizate pentru previziuni seismice de termen scurt (zile până la săptămâni) și medii (luni până la un an). Rezultatele științifice ale proiectului vor fi publicate în reviste internaționale dar și pe un site web dedicat, care va avea ca scop final prezentarea informațiilor pertinente privind prognoza seismica în timp real.

Detalii

TE-DISSA - Analiza avansata a surselor seismice de pe teritoriul României folosind volume mari de date - de la cutremure la tremure tectonice
Perioada: 2021-2023
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Natalia Poiata

În cazul cutremurelor majore, procesele ce guvernează eliberarea energiei de-a lungul unui ciclu seismic se derulează pe o scara temporala ce variază de la cutremurele regulate pana la evenimente cu alunecare lentă. Capacitatea de a descrie în detaliu modelul spatio-temporal ce caracterizează eliberarea energiei seismice este cheia înțelegerii dinamicii deformării ce caracterizează zonele active tectonic și a îmbunătățirii capacitații de prognoza pe termen lung a cutremurelor și evaluării hazardului seismic. Densificarea și avansuri tehnologice ale rețelelor seismice de monitorizare, precum și creșterea exponențială a resurselor de calcul, oferă oportunitatea de a explora sursele seismice la noi scări de timp și frecventa, îmbunătățind semnificativ nivelul de detecție. Acest lucru necesită însă existența unor metode (automate) avansate. Odată cu disponibilitatea metodelor numerice avansate precum și a resurselor de calcul, acum este momentul cel mai oportun de a aborda aceste probleme. Proiectul își propune sa dezvolte un nou cadru de evaluare și comunicare a hazardului seismic și sa aducă un aport în înțelegerea proceselor de eliberare a energiei seismice la scări multiple, asociate diferitelor zone active tectonic din România. Obiectivul proiectului este de a realiza un sistem automat de monitorizare de ultima generatie bazat pe cea mai noua metodologie de detectare, localizare și caracterizare a surselor seismice. Va fi primul sistem dezvoltat în România care sa aplice un algoritm automat de procesare a volumelor mari de date seismologice. Proiectul va avea implicații importante în înțelegerea potențialului seismogenic ce caracterizează faliile active și contactul plăcilor, precum și în estimarea hazardului seismic pentru regiunile active tectonic. Totodată, proiectul va oferi șansa unei echipe de tineri cercetători de a contribui la dezvoltarea unei direcții noi de cercetare, acumulând experiență și autonomie în cercetare.

Detalii

EENSANE - Zgomot versus semnal: Imagistica seismica de frontiera in Estul Europei
Perioada: 2021-2024
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Laura Petrescu

Proiectul EENSANE (East EuropeaN Seismic Ambient NoisE) are ca scop transformarea stațiilor seismice în cutremure virtuale folosind tehnici complexe de procesare a zgomotului seismic. Aceste cutremure virtuale, construite exclusiv din zgomot, vor servi pentru realizarea unor imagini tomografice de înaltă rezoluție ale platformei Est-Europene, nucleul continental Precambrian al Europei. Imaginile 3D conțin informații cheie privind modul de formare a continentelor în perioada Precambriana, când procesele moderne de subducție erau încă în stadiu incipient, cât și evoluția lor de-a lungul istoriei geologice a Europei și a Pământului.

Detalii

SETTING - Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului - o platformă naţională pentru inovare
Perioada: 2021 (15 Ianuarie) - 2023 (30 Iunie)
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Dragoş TATARU
Parteneri proiect: Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GEOECOMAR)

Scop:
Consolidarea cercetării și inovării în domeniul Științelor Pământului și creșterea participării în cercetarea europeană din domeniu.

Obiective Rezultate

1. asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile, disponibile la nivel național şi internațional;
2. dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date;
3. coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări și să genereze noi produse pe baza acestora.

1. O platformă națională de cercetare eficientă populată cu servicii tematice în domeniul Științelor Pământului, dedicate unor diverse comunități de utilizatori (științifică, universitară, mediul privat, societate).

2. Un inventar al infrastructurilor (organizațiilor) ce dețin date, produse și servicii relevante pentru domeniul Științelor Pământului. Informațiile obținute vor fi accesibile prin intermediul unor instrumente online moderne, particularizare pentru nevoile utilizatorilor.

3. O bază de metadate ce descriu în detaliu datele, produsele și serviciile disponibile prin intermediul platformei, precum și regimul lor, modul de acces și licențele de utilizare asociate.

Proiectul SETTING este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului: 3.943.497,65 RON
Din care cofinanțare FEDR: 3,154,798.12 RON (80%)
Cod MySMIS: 108206

Detalii

 

Program NUCLEU - MULTIRISC Cercetări multidisciplinare ale fenomenului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure
Perioada: 2019-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Mircea Radulian

Proiectul vizează îmbunătățirea performanțelor sistemului de alarmare la cutremure prin utilizarea de noi metodologii de detecție și estimare a parametrilor sursei și extinderea acestuia la noi zone seismice, utilizarea datelor de înaltă precizie furnizate de sistemul GNSS în vederea reducerii riscului seismic, evaluarea geo‐hazardelor și exploatarea durabilă a geo‐resurselor prin estimarea parametrilor sursei seismice pentru cutremurele crustale și de adâncime, utilizând metode avansate de detecție și localizare a surselor seismice.INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO