INCDFP INFP
  Proiecte Naţionale Finalizate

Proiect BIGSEES
Armonizarea abordărilor din seismologie şi ingineria seismică: considerarea seismicităţii României pentru o implementare adecvată a acţiunii seismice din Codul European EN1998-1 în proiectarea seismică a clădirilor
http://bigsees.infp.ro/

Proiect DARING
SIGURANTA BARAJELOR IN TIMPUL CUTREMURELOR DISTRUCTIVE: EVALUARE, IMBUNATATIRE, MONITORIZARE, AVERTIZARE SI PLANURI DE ACTIUNE IN SITUATII DE URGENTA
http://daring.infp.ro/

Proiect RO-RISK
Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național
https://gis.ro-risk.ro/site/

Proiect MOBEE
MOBILE EARTHQUAKE EXHIBITION
https://mobee.infp.ro/

Program Capacitati-UEFISCDI

Sistem European de Monitorizare a Placilor Tectonice (RO-EPOS)
Perioada: 2010 – 2014
Director proiect: Dr. Ing. Constantin Ionescu
pagina proiectului

Program TE – UEFISCDI

Abordari integrate fizico – seismologice la zone supuse riscului seismic considerand rezultate din propagarea undelor seismice in medii neliniare
Perioada: 2011 – 2014
Director proiect: Apostol Bogdan
pagina proiectului

Program PD – UEFISCDI

Determinarea rapida (4-5s) a magnitudinii cutremurelor in evaluarea si reducerea riscului seismic
Perioada: 2010 – 2012
Director proiect: Marmureanu A.
pagina proiectului

Zgomotul seismic ambiental: o alternativa utila pentru determinarea structurii de viteze in crusta terestra din Romania
Perioada: 2010 – 2012
Director proiect: Grecu B.
pagina proiectului

Program PCCA2 – UEFISCDI

Dispozitive si sisteme inovative de securizare a cladirilor in cazul cutremurelor puternice
Perioada: 2008 – 2011
Director proiect: D. Ghica
Parteneri: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, S.C. EUROTEST S.A.
pagina proiectului

Explorarea si supravegherea complexa a mediului geofizic prin tehnici avansate de monitorizare si analiza multiparametrica in scopul detectarii anomaliilor precursoare seismelor crustale si subcrustale Perioada: 2008 – 2011 Director proiect: Moldovan I. Parteneri: AZEL Designing Group, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica pagina proiectului

Program IDEI – UEFISCDI

Studiul efectelor seismice locale prin cercetari interdisciplinare folosind modelari echivalent liniare si neliniare
Perioada: 2009 – 2011
Director proiect: G. Marmureanu
pagina proiectului

Program CALIST

Evaluarea efectelor seismice locale ale terenului in realizarea hartii de hazard seismic
Perioada: 2001 – 2003
Director proiect: Marmureanu G.

Program SECURITATE

Cercetari privind realizarea sistemului de avertizare seismica in timp real a autoritatilor asupra iminentei unui cutremur vrancean
Perioada: 2005 – 2007
Director proiect: Marmureanu G.

Metode si modele de detectare a evenimentelor naturale si artificiale prin utilizarea sistemelor de monitorizare a emisiilor infrasonice
Perioada: 2005 – 2007
Director proiect: Moldovan I.
Parteneri: AZEL

Program CORINT

Strategii si instrumente pentru reducerea in timp real a riscurilor la cutremure
Director proiect: Prof. Dr. Ing. Marmureanu Gheorghe
pagina proiectului

Retea europeana pentru infrastructuri de cercetare in seismologie – NERIES.
Perioada: 2006 – 2010
Director proiect: Ionescu C.

Sistem de alarmare seismica pentru Europa http://www.saferproject.net/
Perioada: 2006 – 2009
Director proiect: Marmureanu G.

Analiza efectelor locale care determina nivelul riscului seismic in metropola Bucuresti
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Balan S.F.

Integrarea retelei seismice nationale si a schimbului de date in timp real in sistemul de monitorizare european
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu C.

Dispozitive optice si tehnici pentru detectarea si masurarea activitatii seismice (OPTSDET)
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Radulian M.
Parteneri: Univ. Politehnica Bucuresti, Univ. Kent (Anglia), Vibrometric Oy (Finlanda)

Participarea retelei seismice romanesti la schimbul de date seismice in timp real din Europa
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Ionescu C.

Impactul cutremurelor din regiunea Vrancea asupra securitatii orasului Bucuresti si a altor zone urbane adiacente (modelarea miscarii solului si predictia pe termen mediu)
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Radulian M.
Parteneri: Univ. Trieste (Italia), IFP (Moscova)

Program MENER

Studiul efectelor locale asupra miscarii terenului in caz de curemur. Aplicatii pentru Romania
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Grecu B.

Parametrizarea sursei seismice vrancene pe baza datelor inregistrate de retelele seismice locale si regionale
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Radulian M.

Evaluarea hazardului seismic pentru marile amenajari energetice amplasate pe raul Bistrita in vederea determinarii factorilor de risc
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Moldovan I.
Parteneri: GEOTEC S.A.

Shake Map: Generarea rapida a miscarii instrumentale a terenului si a hartilor de intensitate seismica pentru cutremurele puternice vrancene. Metodologie, software si studiul pilot pentru municipiul Bucuresti
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Ionescu C.
Parteneri: INCERC

Tomografia seismica a marilor baraje. Studiu pilot pentru barajul Vidraru
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Bala A.
Parteneri: IGR

Sistem automat de interblocare a instalatiilor Petrochimice actionat la semnalul transmis de retelele seismice
Perioada: 2003 – 2005
Directori proiect: A. Vasiliu / C. Ionescu
Parteneri: PROCETEL SRL

Sistem de interblocare a instalatiilor chimice
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Ionescu C.

Tehnologia obtinerii hartilor cu izoacceleratii si izoseiste, cu estimarea probabilitatii de depasire a acceleratiilor maxime admise, pentru protectia obiectivelor civile si industriale de pe teritoriul Romaniei
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Pantea A.

Tehnologie si echipament specializat destinat urmaririi campurilor magnetotelurice si de stres in scopul evidentierii unor parametri cu caracter precursor seismelor vrancene
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: D. Stanica / I. Moldovan
Parteneri: Inst. Geodinamica, INCDFP

Sistem de alarmare seismica in timp real a obiectivelor industriale la cutremure puternice
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Ionescu C.

Microzonarea seismica a unor zone dens populate. Exemplu pentru Bucuresti
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Marmureanu G.
Partener: INCERC

Monitorizarea evolutiei seismicitatii si estimarea hazardului seismic asociat cutremurelor din Fagaras in scopul reducerii riscului seismic la amenajarile hidroelectrice amplasate pe raurile Olt, Arges si Dambovita
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Moldovan I.
Parteneri: INCDFP, GEOTEC S.A., HIDROELECTRICA S.A.

Baza de date seismice pentru cutremurele din Romania
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Ghica D.
Parteneri: INCERC

Identificarea unor precursori de termen scurt ai cutremurelor din zona Vrancea pe baza inregistrarilor electromagnetice din aceasta zona
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Enescu D.

Investigarea GPS in zona Vrancea in vederea elaborarii modelului geodinamic actual
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Radulescu F.
Partener: Univ. Bucuresti

Program CERES

Integrarea modelelor privind caracteristicile de frecvenţă ale stratelor sedimentare superficiale din Bucuresti si zonele adiacente în scopul îmbunătăţirii zonarii seismice a Municipiului Bucureşti Perioada: 2004 – 2006 Director proiect: Bala Andrei

Revizuirea hartii macroseismice (HM) a celui mai puternic cutremur caracteristic (CC) vrancean, produs in secolul XX, la 10 noiembrie 1940 si armonizarea acesteia cu noile standarde in vigoare ale UE: scara macroseismica europeana (EMS-98) si proiectarea antiseismica a structurilor (Eurocode 8)
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Pantea Aurelian

Harta de hazard seismic a Romaniei, în contextul codului european EC8
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Ardeleanu Luminita

O metoda de evaluare a hazardului seismic generat de cutremurele adanci si aplicarea ei la cazul cutremurelor din Vrancea
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Enescu Dumitru

Evaluarea hazardului datorat cutremurelor din sud-vestul Romaniei si din zonele limitrofe: implicatiile asupra protectiei mediului si amenajarii teritoriului
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Moldovan Iren

Cercetari de seismologie urbana in vederea reducerii riscului seismic pentru municipiul Bucuresti si zonele adiacente
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Balan Stefan Florin

Modelarea raspunsului seismic al litosferei zonelor seismogene crustale. Aplicatie la zona activa Timisoara
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Balan Stefan Florin

Evaluarea parametrilor elasto- dinamici si vasco-elastici ai litosferei superioare in zone cu risc seismic ridicat pe aliniamentul Tulcea-zona Vrancea-Medias
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Raileanu Victor

Investigatii ale factorilor determinanti in evaluarea hazardului si riscului seismic si elementele necesare
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Apostol Bogdan

Estimarea raspunsului local pe teritoriul Romaniei utilizand inregistrarile statiilor seismice de banda larga
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Bogdan Grecu

Modelarea conditiilor locale pentru statia de monitorizare seismica Bucovina Seismic Array (BURAR)
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Ghica Daniela

Studiul sursei seismice a cutremurelor subrustale vrancene pe baza analizei radiatiei de frecventa mare inregistrata de retelele seismice de tip “ARRAY”:
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Popescu Emilia

Metode de monitorizare si previziune a fenomenelor dinamice actuale in zona barajului si acumularii hidroenergetice Maneciu (jud. Prahova), zona cu seismicitate ridicata afectata de fenomene de instabilitate a terenului
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Pantea Aurelian

Estimarea relatiilor de atenuare cu componente de varianta multipla pentru cutremurele puternice si moderate – aplicatie pentru zona Vrancea
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Popescu Emilia

Evaluari deterministe si analiza comparativa a efectelor seismice locale in Bucuresti
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Cioflan Carmen

Studii geonomice complexe pentru evidentierea miscarilor neotectonice in sectorul estic al platformei Moesice si estimarea impactului acestora asupra mediului si a activitatilor umane
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Pantea Aurelian

Studiul atenuarii undelor seismice in nucleul terestru pe baza observatiilor la reteaua seismologica nationala
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Popa Mihaela
Parteneri: Univ. Buc-FGG

Impactul structurii crustale pre-existente si a caracteristicilor mecanice si tectono-termale ale litosferei asupra formarii si evolutiei bazinelor de sedimentari: studiul evolutiei neogene a Bazinului Transilvaniei
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Raileanu Victor

Corelatia dintre activitatea seismica a zonei Vrancea si inclinatia scoartei terestre in vederea predictiei cutremurelor de pamant
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Chitaru Cristian

Dinamica si cinematica zonei de risc seismic Banat
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: L. Munteanu /V. Mocanu
Partener: Univ. Buc-FGG

Atenuarea undelor seismice in zona Vrancea si arealul adiacent
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Popa Mihaela
Parteneri: Univ. Buc-Fac. de Geologie Geofizica, Inst. Geodinamica

Revizuirea hartilor cu intensitati macroseismice asociate cutremurelor vrancene majore produse la 30 august 1986, 30 mai 1990 si 31 mai 1990
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Pantea Aurelian

Implementarea sistemului de avertizare seismica rapida in cazul unui obiectiv nuclear de interes national
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Radulian Mircea
Parteneri: IFIN-HH, GEOSEISMO Srl

Studiul sursei seismice din regiunea Vrancea, cu implicaţii in evaluarea hazardului seismic
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Ardeleanu Luminita

Procese tectonice si geodinamice responsabile de seismicitatea zonei de contact a platformei Moesice cu catenele alpine
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: GeoEcomar, Univ. Buc., IGR

Parametrii fizici ai rocilor sedimentare in zona municipiului Bucuresti, date esentiale in stabilirea microzonarii seismice a Bucurestiului
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Bala Andrei
Parteneri: Prospectiuni SA, Metroul Bucuresti

Sistem integrat avansat pentru evaluarea hazardului seismic al zonei seimogene Vrancea din date geologice, geofizice, seismologice, GPS si de teledetectie
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Zoran Maria/Mateciuc Doru
Parteneri: IFA-INOE

Elaborarea hartii tectono-seismice a Romaniei la scara 1/1000000
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Radulescu Florin
Parteneri: Universitatea Bucuresti

Fenomenul de nucleatie la cutremure si efecte locale folosind retele seismice de tip “ARRAY”
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Radulian Mircea

Metode de monitorizare a comportamentului animalelor ca factor precursor pentru predictia pe termen scurt a cutremurelor puternice
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Ionescu Constantin
Parteneri: Procetel SRL

Modele seismotectonice 2-D si 3-D pentru estimarea hazardului seismic in zona Banatului romanesc
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Diaconescu Mihail
Parteneri: Facultatea de Geologie si Geofizica – Universitatea Bucuresti

Marirea semnificativa a exactitatii evaluarii efectelor majore produse de surse seismice multiple prin analiza microlocalitatii si neliniaritatii proprietatilor fizico-mecanice ale straturilor geologice cu aplicare la teritoriul Romaniei si centre urbane principale
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Misicu Mircea

Analiza de birefringenta a undelor SK(K) la unele statii seismologice de pe teritoriul Romaniei
Perioada: 2003 – 2004
Director proiect: Popa Mihaela
Parteneri: Univ. Buc-Fac. de Geologie Geofizica

Metoda determinista de evaluare a hazardului seismic. Aplicatie pentru Campia Romana
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Cioflan Carmen

Cercetari asupra impactului unui cutremur puternic prin metodologia “shake-map”
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Balan Stefan Florin

Evaluarea parametrilor elastici ai litosferei superioare in zone cu risc seismic ridicat: aliniamentul Bacau – zona Vrancea – sud Bucuresti
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Raileanu Victor

Procese tectonice şi geodinamice responsabile de seismicitatea zonei de contact a Platformei Moesice cu catenele alpine
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Oaie Gheorghe/ Radulian Mircea
Parteneri: Geoecomar, IGR, Facultatea de Geologie si Geofizica-Univ. Bucuresti

Modelul geodinamic al zonei seismic active Vrancea elaborat pe baza masuratorilor satelitare
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Radulescu Florin
Partener: Univ. Bucuresti

Modelul bidimensional al atenuarii undelor seismice provcate de cutremurele vrancene
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Diaconescu Mihail
Partener: Univ. Bucuresti

Predictia cutremurelor puternice de pamant prin studierea factorilor precursori în paralel cu activitatea seismica
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Enescu Dumitru

Model al distributiei vitezelor seismice in sedimentarul platformei Moesice, cu detalii din date masurate in zona municipiului Bucuresti
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Bala Andrei
Partener: Prospectiuni SA

Determinarea parametrilor de sursa si propagare pe baza datelor retelelor de acceleratii digitale si CALIXTO in vederea evaluarii hazardului seismic
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Radulian Mircea

Evaluarea si reevaluarea efectelor macroseismice ale cutremurelor produse in Romania si zonele adiacente
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Pantea Aurelian

Seismicitatea Romaniei: proprietatile fractale ale distributiilor spatiale, temporale si dupa energie ale cutremurelor si corelatia acestora cu segmentarea litosferei subduse si sursa seismica vranceana
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Popescu Emilia

Modele fizico-structurale ale zonelor cu seismicitate ridicata din Romania necesare hartii de hazard seismic
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Bala Andrei

Modele teoretice de identificare si monitorizare a deplasarilor crustale in zona seismica Vrancea – Focsani prin sisteme integrate de date de teledetectie si date geofizice locale pentru prognozele seismice
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Zoran Maria
Partener: INCDFP

Investigarea structurii crustale şi adanci în zona seismica Vrancea
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Popa Mihaela
Partener: Univ. Bucuresti

Model al distributiei vitezelor seismice in litosfera superioara a zonei seismogene Vrancea si in ariile limitrofe
Perioada: 2001 – 2003
Director proiec: Raileanu Victor

Cercetari privind interdependenta dintre structura si dinamica crustei terestre si cutremurele de pamant din zona marilor amenajari energetice
Perioada: 2001 – 2003
Director proiect: Pantea Aurelian
Partener: IGR

Structura fizica si dinamica zonelor seismic active din platforma Moesica si Dobrogea
Perioada: 2001 – 2001
Director proiect: Radulescu Florin

Program RELANSIN-AMCSIT

Tehnologie pentru diagnosticarea stabilitatii barajelor hidrotehnice
Perioada: 2008 – 2009
Directori proiect: C. Paunescu/ L. Munteanu
Parteneri: TOPOEXIM, Univ. Bucuresti

Sistem de determinare si avertizare a riscului alunecarilor de teren in zonele de importanta geostrategica

Perioada: 2008 – 2009
Directori proiect: S.G. Dimitriu/ L. Munteanu
Parteneri: Top Geocart SRL, Univ. Bucuresti

Centrul de excelenta: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: G. Marmureanu

Harta de hazard seismic a Romaniei
Director proiect: G. Marmureanu

Program NUCLEU

Cercetari avansate privind managementul dezastrelor generate de cutremurele romanesti / CAPMAG
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Marmureanu Gheorghe

Cercetari privind hazardul seismic la nivel national si local/HAROM
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Marmureanu Gheorghe

Program PARTENERIATE

Modelarea surselor seismice din estul Romaniei pentru estimarea hazardului seismic
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: M. Diaconescu
Partener: IGR Bucuresti Univ. Bucuresti

Evaluarea multidisciplinara a marimii efectelor seismice locale in microzonarea Bucurestiului
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: A. Bala
Partener: IGR Bucuresti, UTCB

Modelarea efectelor seismice locale induse de cutremurele crustale produse in zonele Tulcea, Galati-Tecucu, Campulung, Banat si evaluarea riscului seismic al acestor zone
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: F.S. Balan
Parteneri: Universitatea din Bucuresti Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane

Reducerea riscului seismic prin evitarea rezonantei teren-structura si prin izolarea bazei structurii. Aplicabilitate in zona metropolitana Bucuresti
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: G. Marmureanu
Parteneri: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane INCERC Bucuresti

Macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei, fundamentata pe intensitati macroseismice reevaluate, coroborate cu date geologice si geofizice complexe
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: A. Pantea
Partener: IGR Bucuresti Universitatea din Bucuresti

Cercetari fundamentale de seismologie istorica si paleoseismologie, necesare pentru evaluarea seismicitatii pe termen lung si a hazardului seismic
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Constantin Angela
Partener: INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURALA IGR Bucuresti

Sistem de monitorizare in timp real a sigurantei si integritatii structurilor spitalelor de urgenta si alarmare in caz de seism. Studiu de caz – Spitalul Sf. Pantelimon
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Vasiliu O./Ionescu C.
Partener: SC Procetel SA GEOSEISMO SRL

Sistem avansat de monitorizare seismica pentru zonele industriale cu risc ridicat studiu de caz –amplasamentul CNE Cernavoda
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Ionescu Constantin

Cercetari multidisciplinare privind hazardele naturale. Studiu de caz: Producerea fenomenului tsunami in Marea Neagra
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Oaie Gheorghe/M. Diaconescu
Partener: INCDFP

Multihazard si vulnerabilitate in contextul seismic al municipiului Bucuresti
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Armas Iuliana/Radulian Mircea
Partener: ASE, Scoala Naţionala de Stiinte Politice si Administrative, UTCB

Algoritm de calcul pentru simularea numerica a ciclurilor seismice in vederea identificarii elementelor cu caracter precursor
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Carbunar Octavian/Radulian Mircea
Partener: IFIN HH

Tehnici si metodologii inovative de evaluare a riscului de hazard natural (cutremure si alunecari de teren).
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Stanica Dumitru/Raileanu Victor
Partener: IGAR

Program IDEI – CNCSIS

Modelarea realista din zona Vrancea prin simularea numerica a ciclurilor seismice
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Radulian Mircea

Program CEEX

Cercetari avansate privind efectele neliniare si dezvoltarea conceptului de seismologie neliniara in studiul fenomenelor seismice
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Apostol Bogdan
Partener: IFIN-HH Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane

Sistem avansat de monitorizare seismica pentru zone industriale cu risc ridicat. Studiu de caz amplasamentul CNE Cernavoda
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Partener: Univ. BUCURESTI, Institutul Geologic al Romaniei, S.C. GEOSEISMO S.R.L.

Modelarea complexa a litosferei pe baza analizei formelor de unda ale cutremurelor si a campurilor geofizice in vederea reducerii riscului seismic in Romania
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Popa Mihaela
Partener: Facultatea de Geologie si Geofizica Bucuresti, IGAR

Modele de evaluare a deformaţiilor crustale prin date satelitare de interferometrie RADAR, ASTER si GPS pentru predictia riscului seismic in zona Vrancea
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Mateciuc Doru
Partener: INOE2000

Modele geotectonice si dinamice ale ariilor seismogene din Carpati si Forelandul lor
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Radulescu Florin
Partener: Univ. Bucuresti/Fac. Geologie si Geofizica

Corelarea seismicitatii crustale si a campului de stres asociat cu sistemele de falii active – element primar in evaluarea si reducerea riscului seismic în Romania
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Raileanu Victor
Partener: UNIV. BUCURESTI

Sistem de reducere a vulnerabilitatii la actiunea seismica a unor instalatii si procese tehnologice din domeniul nuclear
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Partener: IFIN Geoseism SITON RAAN CSI

Cercetari complexe de fizica pamantului pentru realizarea finala a hartii de hazard seismic a Romaniei prin metode probabiliste si deterministe, liniare si neliniare
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Marmureanu Gheorghe
Partener: Univ. Buc. – Fac. Geol. Geofiz., INCERC, Inst. Mecanica Solidelor, Univ. Iasi – Fac. Matematica

Cercetari fundamentale privind incadrarea in clase de risc seismic a barajelor situate in Platforma Moesica. Abordare probabilista si determinista.
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Moldovan Iren-Adelina
Partener: SC GEOTEC CONSULTING SRL Univ. Bucuresti Institutul Geologic al Romaniei

Sistem complex multidisciplinar de cercetare a fenomenelor precursoare asociate producerii cutremurelor vrancene intermediare puternice, in conformitate cu ultimele abordari pe plan international
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Moldovan Iren-Adelina
Partener: AZEL DESIGNING GROUP Univ. Bucuresti Institutul de Stiinte Spatiale – INFLPR

Generarea si difuzarea automata a hartilor de intensitate macroseismica utilizand retele informationale
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Partener: INSTITUTUL NATIONAL DE C-D IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA – BUCURESTI

Sistem complex de monitorizare si prelucrare prin tehnici moderne a factorilor precursori ai evenimentelor seismice majore
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Partener: IFIN-HH INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU MECANICA FINA FOTON 2000 SELF srl

Modele seimotectonice ale litosferei zonelor seismogene Vrancea, Dobrogea si Platforma Moesica pentru estimarea comportarii dinamice a structurii geologice locale in caz de seism major
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Diaconescu Mihail
Partener: Univ. Bucuresti, Institutul Geologic al Romaniei

Studiul proprietatilor de atenuare a undelor seismice in litosfera pentru estimarea hazardului seismic pe teritoriul Romaniei
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ardeleanu Luminita
Partener: Institutul de Geodinamica al Academiei Romane

Sistem pilot de alarmare seismica pentru centralele hidroelectrice. Studiu de caz-centrala hidroelectrica Vidraru
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Vasiliu A/Ionescu Constantin
Partener: IPA S.S., INCDFP, GEOSEISMO SRL

Cercetari integrate privind geneza cutremurelor intracontinentale de adancime intermediara din zona Vrancea
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Besutiu Lucian/Radulian Mircea
Parteneri : INFP, Univ. Buc., IGR, UTCB

Cercetari multidiscliplinare privind hazardele naturale. Studiu de caz: producerea fenomenului tsunami la Marea Neagra
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Diaconescu Mihail
Parteneri: GEOECOMAR, INCDFP

Determinari 3-D pentru calculul deplasarilor barajelor hidrotehnice prin metode satelitare
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: V. Mocanu /L. Munteanu
Parteneri: Univ. Bucuresti/Fac. Geologie si Geofizica

Subsidenta terenurilor afectate de exploatarile miniere subterane. Cazul bazinului minier Petrosani
Perioada: 2006 – 2008
Directori proiect: V. Mocanu / L. Munteanu
Parteneri: Univ. Bucuresti/Fac. Geologie si Geofizica

Raspunsul reliefului suprafetei terestre la procesele tectonice actuale in zona de coliziune continentala Vrancea
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: V. Mocanu / L. Munteanu
Partener: Univ. Bucuresti/Fac. Geologie si Geofizica

Cercetari privind cartarea nationala a Radonului (in interior si in diferiti factori de mediu) pentru protectia populatiei in conformitate cu cerintele normelor internationale si ale UE
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Purghel L./Moldovan Iren Adelina
Partener: IFIN HH

Sistem de reducere a vulnerabilitatii la actiunea seismica a unor instalatii si procese tehnologice din domeniul nuclear
Perioada: 2005 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Parteneri: SITON, IFIN-HH, RAAN CSI, GEOSEISMO S.R.L.

Cercetari avansate privind hazardul seismic local pentru orase din zona extracarpatica: studiu de caz: Iasi, Bacau, Buzau si Craiova
Perioada: 2005 – 2008
Director proiect: Marmureanu Gheorghe
Partener: Univ. Bucuresti / Fac. Geologie si Geofizica INST. MECANICA SOLIDELOR INCERC

Corelarea seismicitatii crustale si a campului de stres asociat cu sistemele de falii active-element primar in evaluarea si reducerea riscului seismic
Perioada: 2005 – 2008
Director proiect: Raileanu Victor
Partener: Univ. BUCURESTI-FACULTATEA DE GEOLOGIE GEOFIZICA

Predictia cutremurelor puternice de pamant prin studierea factorilor precursori în paralel cu activitatea seismica
Perioada: 2005 – 2008
Director proiect: Enescu Dumitru

Cercetari privind realizarea sistemului de avertizare seismica in timp real a autoritatilor asupra iminentei unui cutremur vrancean catastrofal
Perioada: 2005 – 2006
Director proiect: Marmureanu Gheorghe

Metode si modele de detectare a evenimentelor naturale si artificiale prin utilizarea sistemelor de monitorizare a emisiilor infrasonice
Perioada: 2005 – 2006
Director proiect: Moldovan Iren Adelina
Partener: AZEL-DESIGNING GROUP SRL

Cercetari privind realizarea sistemului de avertizare seismica in timp real a autoritatilor asupra iminentei unui cutremur vrancean catastrofal
Perioada: 2005 – 2006
Director proiect: Ionescu Constantin

Metodologii avansate in procesarea datelor seismice de refractie
Perioada: 2005 – 2006
Director proiect: P. Cristea/Bala Andrei
Parteneri: Univ. Bucuresti, IGR Bucuresti

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO