INCDFP INFP
  Laborator Reţea Seismică Naţională

CERCETARE SI ANALIZA DATE SEISMICE PRIMARE IN TIMP REAL

Activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul Laboratorului Rețea Seismică Națională este o cercetare aplicativă, se bazează pe datele obținute la stațiile seismice, GNSS și echipamentele geofizice mobile utilizate în teren și are în vedere următoarele aspecte:

i) îmbunătățirea sistemului de alarmare seismica în timp real a obiectivelor industriale și instalațiilor de interes național la cutremurele puternice

 • studii privind avertizarea timpurie la cutremurele vrâncene de adâncime intermediara a unor baraje din România;
 • studii privind estimarea rapidă a magnitudinii moment folosind algoritmi ce folosesc nivelurile spectrale ale undei P;
 • studii privind monitorizarea radonului și a ionizării aerului în zona seismică Vrancea;
 • analiza cutremurelor de suprafață din principalele zone seismice ale României (Vrancea, Făgăraș, Banat, Dobrogea, etc.) și determinarea empirică a relațiilor de calcul a magnitudinii ML pentru cutremurele crustale din aceste zone

ii) îmbunătățirea hărților cu distribuția parametrilor mișcării terenului (PGA-accelerație maximă, PGV-viteza maximă, Sa-accelerație spectrală) generate la scurt timp după producerea unui cutremur important

 • analiza performanțelor stațiilor seismice din România în monitorizarea activității seismice locale;
 • implementarea de noi algoritmi pentru îmbunătățirea hărților cu distribuția parametrilor mișcării terenului (hărți de tip ShakeMap);
 • analiza parametrilor mișcării terenului (PGA, PGV, PGD) în vederea determinării unor relații empirice între aceștia și intensitatea macroseismică;
 • analiza influenței condițiilor locale (a tipurilor de sol) asupra asupra parametrilor mișcării terenului;
 • simularea mișcărilor puternice și estimarea parametrilor acestora folosind metod funcțiilor Green empirice;

iii) dezvoltarea și implementarea unor metode automate și scalabile de detecție, localizare și caracterizare a surselor seismice care să permită manipularea formelor de undă continue, exploatarea eficientă a coerenței semnalelor de-a lungul rețelelor dense de stații seismice și utilizarea resurselor de calcul de înaltă performanță

 • analiza “tremurelor” tectonice în zone de subducție folosind rețele dense de stații seismice și metode automate de detectare statistică și localizare;

iv) optimizarea și îmbunătățirea monitorizării mișcărilor crustale precum și determinarea câmpului de deformare obținut din date GNSS și mecanisme focale în scopul utilizării acestuia în modelări geodinamice

 • standardizarea și omogenizarea datelor GNSS în vederea realizării controlului calității datelor și a obținerii metadatelor necesare cercetărilor științifice;
 • monitorizarea zonelor cu înregistrări continue GNSS/GPS cu scopul identificării schimbărilor episodice ale mişcărilor de suprafaţă pentru o înţelegere mai bună a dinamicii acestor mișcări;
 • monitorizarea deplasărilor de suprafață pe orizontală și verticală a unor zone afectate de activități antropice ca exploatarea minieră sau exploatarea gazelor naturale sau a petrolului;
 • implementarea unei noi generații de instrumente în procesarea datelor de la rețeaua de referință permanentă GNSS prin utilizarea datelor GNSS de frecvenţă mare şi senzori colocaţi precum nivelele biaxiale pentru o evaluare mai precisă a impactului cutremurelor din Vrancea;
 • analiza mecanismelor focale ale cutremurelor crustale în contextul câmpului de deformare din fața curburii arcului Carpatic;

v) analiza zgomotului seismic și a variațiilor acestuia în vederea caracterizării performanțelor stațiilor seismice

 • caracterizarea nivelului general de zgomot la stațiile seismice;
 • analiza zgomotului și a variațiilor diurne în domeniul frecvențelor înalte în vederea înțelegerii influenței surselor de zgomot antropic asupra capacității de detecție a stațiilor seismice la frecvențe de peste 1 Hz;
 • analiza zgomotului și a variațiilor sezoniere în domeniul microseismelor.

vi) caracterizarea amplasamentelor stațiilor Rețelei Seismice Naționale din date de zgomot seismic, cutremure și date obținute din măsurători geofizice active și pasive, necesară unei mai bune înțelegeri a datelor înregistrate în timpul unui cutremur

 • determinarea frecvențelor de rezonanță în amplasamentele stațiilor seismice din date de zgomot seismic;
 • analiza de polarizarea a raportului H/V obținut din date de zgomot seismic pentru identificarea amplasamentelor stațiilor seismice al căror răspuns este influențat fie de interacțiunea cu structuri din apropierea stației fie de anumite elemente locale precum variațiile topografice sau alterări ale rocilor de suprafață;
 • caracterizarea răspunsului local în amplasamentele stațiilor seismice din analiza datelor cutremurelor locale de suprafață și de adâncime intermediară;
 • determinarea structurii de viteze de suprafața și a parametrului Vs30 utilizat în clasificarea răspunsului terenului prin inversia undelor de suprafață obținute din măsurători seismice pasive și active.INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO