INCDFP INFP
  Proiecte Naţionale in Desfăşurare

REACTIVE - The Research centEr for climAteChange due to natural dIsasters and extreme weather eVEnts
Perioada: 2022 - 2025
Coordonator proiect: Universitatea Politehica București
Parteneri: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), Agenția Spațială Română (ROSA), S.C. GREENSOFT S.R.L, Iași

Schimbările climatice au ca efect creșterea temperaturii globale, precum și a evenimentelor meteorologice extreme. Aceste fenomene afectează în principal atmosfera, hidrosfera și criosfera, dar au, de asemenea, un impact semnificativ asupra litosferei. Cu toate acestea, puține studii se concentrează asupra evaluării impactului schimbărilor climatice asupra structurii și dinamicii litosferei și a modului în care aceste sisteme reacționează între ele. Unele exemple includ redistribuirea tensiunilor în cadrul litosferei datorită topirii ghețarilor, care cauzează roiuri de cutremure, creșterea activității vulcanice, creșterea intensității microseismelor, fie din cauza descărcării tensionale post-inundație, fie din cauza modificărilor nivelului apei subterane.

Acest proiect se concentrează pe dezvoltarea unui sistem de monitorizare a datelor care să ofere o viziune integrată a modului în care schimbările climatice pot afecta structura solului și mișcarea în zone vulnerabile din punct de vedere seismic. Acest lucru va ajuta la o înțelegerea mai profundă a interacțiunilor dintre diferite sisteme terestre și la dezvoltarea de soluții pentru a reduce impactul schimbărilor climatice.

REACTIVE este un proiect specific Centrului de Competență - "Digital Twin Earth Intelligence for Climate Changes - DTEClimate", finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR al României și este în deplină concordanță cu misiunea UE "Adaptarea la schimbările climatice" din cadrul programului Orizont Europa.

EENSANE - Zgomot versus semnal: Imagistica seismica de frontiera in Estul Europei
Perioada: 2021-2024
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Laura Petrescu

Proiectul EENSANE (East EuropeaN Seismic Ambient NoisE) are ca scop transformarea stațiilor seismice în cutremure virtuale folosind tehnici complexe de procesare a zgomotului seismic. Aceste cutremure virtuale, construite exclusiv din zgomot, vor servi pentru realizarea unor imagini tomografice de înaltă rezoluție ale platformei Est-Europene, nucleul continental Precambrian al Europei. Imaginile 3D conțin informații cheie privind modul de formare a continentelor în perioada Precambriana, când procesele moderne de subducție erau încă în stadiu incipient, cât și evoluția lor de-a lungul istoriei geologice a Europei și a Pământului.

DetaliiINFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO