INCDFP INFP
  Proiecte Internaţionale in Desfăşurare

MULTICARE - Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable & user-centred built environment
Perioada: 2023-2027
Coordonator proiect: TU Delft (21 partners)
Coordonator partener: Dr. Dragoș Toma-Dănilă (INCDFP)
Proiect nr. 101123467, finanțat de Comisia Europeană (topic: HORIZON-CL5-2022-D4-02-01)

MULTICARE va contribui la dezvoltarea unui sistem inovativ de suport decizional bazat pe criterii multiple, și pe furnizarea de tehnologii plug & play, cu impact scăzut în ce privește emisiile de carbon, pentru îmbunătățirea rezilienței la multiple pericole ale mediului construit, într-o manieră rentabilă și durabilă. O suită de instrumente digitale multidisciplinare și servicii va fi dezvoltată pentru evaluarea, proiectarea, operarea și managementul soluțiilor reziliente pentru hazarduri multiple (precum cutremure, inundații și valuri de căldură), pe mai multe niveluri (material, componentă, clădire, cartier/district). Acest lucru va permite adoptarea unor decizii mai informate în selectarea materialelor/soluțiilor și în dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente, inclusiv pentru clădirile de patrimoniu. Rezultatele vor fi demonstrate în cadrul unor zone pilot (3 clădiri, 4 cartiere/orașe) situate în țări diferite și având caracteristici diverse. O abordare centrată pe utilizator - incluzivă și participativă, va fi implementată în toate etapele proiectului, facilitând implicarea cetățenilor și extinderea durabilității impactului proiectului. Pentru a atinge obiectivele proiectului, MULTICARE reunește 21 de parteneri care acoperă întregul lanț tehnic necesar pentru dezvoltarea de soluții pentru clădiri rezistente și sustenabile. Membrii consorțiului au în plus experiență și în științe sociale, implicarea utilizatorilor și formare. Consorțiul va sprijini activitățile de asociere cu alte proiecte care vizează schimbul de cunoștințe, experiență și creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la reziliența la schimbările climatice.

În România, soluțiile MULTICARE vor fi testate pe o clădire din București și, la nivel de oraș, în Tecuci. INCDFP va fi implicat atât în cercetarea fundamentală (conducând Pachetul de Lucru 10 – Sisteme de Avertizare Timpurie și Răspuns Rapid pentru îmbunătățirea pregătirii și răspunsului la multi-hazarduri, în orașe și regiuni), cât și în instrumentarea seismică și monitorizarea clădirilor sau analiza hazardului și riscului seismic, pentru zonele de studiu din România.

Details

EPOS - European Plate Observing System - Sustainability Phase
Perioada: 2020-2023
Coordonator proiect: Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia - INGV, Italia (24 de parteneri)
Coordonator partener: Constantin Ionescu (INCDFP)

Sistemul European de Observare a Plăcilor - EPOS reprezintă un plan de intergrare pe termen lung de a crea o singură infrastructură, sustenabilă, permanentă a Științelor Pământului care să includă rețele geofizice de monitorizare, observatoare locale, laboratoare experimentale și analogice în Europa și integrarea datelor satelitare.

Detalii

ARISTOTLE - eENHSP Project All Risk Integrated System TOwards The hoListic Early-warning - European Natural Hazards Scientific Partnership
Perioada: 2020-2024
Coordonator proiect: INGV (Italy) / GeoSphere (Austria)
Coordonator partener: Dragoș Tătaru / Alexandru Ţigănescu (INCDFP)

ARISTOTLE-eENHSP este un proiect finanțat de European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (EC DG-ECHO) conceput pentru crearea unui sistem flexibil și scalabil care oferă servicii multi-hazard la nivel mondial Centrului de Coordonare a Răspunsului în Situații de Urgență (ERCC) și al unui grup de experți în domeniul meteorologiei și geofizicii Europei care să sprijine ERCC în ceea ce privește evaluările în situații de criză.

Detalii


INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO