INCDFP INFP
  Proiecte Naţionale Finalizate

CRESCENTO - Creşterea capacităţii de cercetare din domeniul seismologiei şi seismologiei inginereşti la Observatoarele şi Staţiile Seismologice din cadrul Reţelei Seismice Naţionale
Perioada: 2021-2023
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Bogdan Grecu

Crearea unei infrastructuri moderne de CDI, echipată cu tehnologii de ultimă generație, menite să dezvolte și să îmbunătățească capacitatea de CDI a institutului, prin modernizarea unor infrastructuri de interes național și susținerea participării la infrastructurile de cercetare de interes european.

Obiective specifice

1. Crearea în cadrul observatorului Odobești a Laboratorului Național de Instrumente Geofizice Mobile și dotarea cu echipamente de Cercetare, Dezvoltare și Inovare specifice activităților institutului.
Dotarea infrastructurii cu echipamente specifice cercetării în domeniul Fizicii Pământului, cu scopul de a îmbunătăți oferta de servicii prin abordări inovative a tematicilor de cercetare aplicativă și prin diversificarea activităților științifice transferabile către beneficiarii din mediul economic, științific și către autorități (factori decizionali).

2. Creșterea capacității de cercetare și transfer de cunoștințe prin dezvoltarea poligonului multi și interdisciplinar “Vrancea Near Fault Observatory”, parte a infrastructurii de cercetare de interes european EPOS.
Creșterea capacității de cercetare a fenomenelor de producere a cutremurelor pe teritoriul României, identificarea de noi metode inovative de cercetare științifică pentru alertarea timpurie în caz de cutremur major, creșterea competitivității pe plan național și intensificarea participării în cadrul infrastructurilor de cercetare de interes european.

3. Dotarea Observatorului Seismologic Dobrogea cu echipamente de Tehnologia Informației și Comunicații și de cercetare dezvoltare.
Dotarea infrastructurii cu echipamente TIC de ultimă generație, cu scopul de a crește capacitatea de cercetare a institutului prin mărirea puterii de procesare, stocare și furnizare a datelor de bază către beneficiari și societate.

4. Crearea în cadrul observatorului Timișoara a Laboratorului de Măsurări Dinamice și dotarea cu echipamente de Cercetare, Dezvoltare și Inovare specifice activităților de seismologie inginerească.
Extinderea cercetărilor aplicative bazate pe date de inginerie seismică, experimente de laborator și date geofizice prin diversificarea activităților științifice în scopul stimulării transferului (ofertei) de servicii către întreprinderi.

AFROS - Analiza si prognoza seismicitatii Romaniei
Perioada: 2021-2023
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Dr. Enescu Bogdan Dumitru

Teritoriul României se caracterizează printr-o seismicitate moderată spre ridicata. În special zona Vrancea este cunoscută pentru producerea de cutremure relativ mari de adâncime intermediară care prezintă un risc ridicat pentru capitala tarii (București) dar și pentru alte orașe importante. Alte regiuni seismice, cum ar fi Galați, au cunoscut, de asemenea, recent o activitate seismică importantă care a afectat orașul Galați și zonele învecinate. In cadrul acestui proiect ne propunem să construim un sistem de analiză si prognoză complet pentru seismicitatea românească, bazat pe modele de analiză si prognoză de ultimă generație, care sunt utilizate în prezent în țări seismice precum SUA, Japonia, Italia și Grecia. Avem în plan să folosim instrumente avansate statistice și de învățare automată si inteligenta artificiala pentru a cuantifica caracteristicile spațiale și temporale ale seismicității românești care pot fi utilizate pentru previziuni seismice de termen scurt (zile până la săptămâni) și medii (luni până la un an). Rezultatele științifice ale proiectului vor fi publicate în reviste internaționale dar și pe un site web dedicat, care va avea ca scop final prezentarea informațiilor pertinente privind prognoza seismica în timp real.

Detalii

TE-DISSA - Analiza avansata a surselor seismice de pe teritoriul României folosind volume mari de date - de la cutremure la tremure tectonice
Perioada: 2021-2023
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Natalia Poiata

În cazul cutremurelor majore, procesele ce guvernează eliberarea energiei de-a lungul unui ciclu seismic se derulează pe o scara temporala ce variază de la cutremurele regulate pana la evenimente cu alunecare lentă. Capacitatea de a descrie în detaliu modelul spatio-temporal ce caracterizează eliberarea energiei seismice este cheia înțelegerii dinamicii deformării ce caracterizează zonele active tectonic și a îmbunătățirii capacitații de prognoza pe termen lung a cutremurelor și evaluării hazardului seismic. Densificarea și avansuri tehnologice ale rețelelor seismice de monitorizare, precum și creșterea exponențială a resurselor de calcul, oferă oportunitatea de a explora sursele seismice la noi scări de timp și frecventa, îmbunătățind semnificativ nivelul de detecție. Acest lucru necesită însă existența unor metode (automate) avansate. Odată cu disponibilitatea metodelor numerice avansate precum și a resurselor de calcul, acum este momentul cel mai oportun de a aborda aceste probleme. Proiectul își propune sa dezvolte un nou cadru de evaluare și comunicare a hazardului seismic și sa aducă un aport în înțelegerea proceselor de eliberare a energiei seismice la scări multiple, asociate diferitelor zone active tectonic din România. Obiectivul proiectului este de a realiza un sistem automat de monitorizare de ultima generatie bazat pe cea mai noua metodologie de detectare, localizare și caracterizare a surselor seismice. Va fi primul sistem dezvoltat în România care sa aplice un algoritm automat de procesare a volumelor mari de date seismologice. Proiectul va avea implicații importante în înțelegerea potențialului seismogenic ce caracterizează faliile active și contactul plăcilor, precum și în estimarea hazardului seismic pentru regiunile active tectonic. Totodată, proiectul va oferi șansa unei echipe de tineri cercetători de a contribui la dezvoltarea unei direcții noi de cercetare, acumulând experiență și autonomie în cercetare.

Detalii

SETTING - Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului - o platformă naţională pentru inovare
Perioada: 2021 (15 Ianuarie) - 2023 (30 Iunie)
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Dragoş TATARU
Parteneri proiect: Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GEOECOMAR)

Scop:
Consolidarea cercetării și inovării în domeniul Științelor Pământului și creșterea participării în cercetarea europeană din domeniu.

Obiective Rezultate

1. asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile, disponibile la nivel național şi internațional;
2. dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date;
3. coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări și să genereze noi produse pe baza acestora.

1. O platformă națională de cercetare eficientă populată cu servicii tematice în domeniul Științelor Pământului, dedicate unor diverse comunități de utilizatori (științifică, universitară, mediul privat, societate).

2. Un inventar al infrastructurilor (organizațiilor) ce dețin date, produse și servicii relevante pentru domeniul Științelor Pământului. Informațiile obținute vor fi accesibile prin intermediul unor instrumente online moderne, particularizare pentru nevoile utilizatorilor.

3. O bază de metadate ce descriu în detaliu datele, produsele și serviciile disponibile prin intermediul platformei, precum și regimul lor, modul de acces și licențele de utilizare asociate.

Proiectul SETTING este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului: 3.943.497,65 RON
Din care cofinanțare FEDR: 3,154,798.12 RON (80%)
Cod MySMIS: 108206

Detalii

DETACHED - Sistem de alarmare la cutremure cu decizie descentralizată în fiecare nod
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Alexandru MĂRMUREANU

Proiectul DETACHED - Sistem de alarmare la cutremure cu decizie descentralizată în fiecare nod are ca scop crearea unui instrument robust/rezistent și versatil cu costuri reduse pentru utilizatori, cu implicații directe pentru societate și în gestionarea infrastructurilor critice, atenuarea riscurilor asociate cu fenomenele periculoase și reducerea pierderilor umane.

Detalii

PREVENT - Sistem pentru monitorizarea integrată a structurilor civile
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Bogdan GRECU

PREVENT își propune să utilizeze cunoștințe bazate pe cercetare și tehnologii TIC pentru a dezvolta, testa și promova o platforma de servicii online de referință în care date în timp real (seismice, de mediu) sau alte tipuri de date să fie utilizate, ușor integrate, prelucrate folosind algoritmi de ultimă generație, de asemenea, în timp real, iar soluțiile de asistență decizională sa fie livrate pentru situatii de urgență, monitorizarea starii de sanatate a structurii și planificarea continuității afacerii, utilizând capabilități IoT.

Detalii

PhENOMeNAL - Platforma virtuală de colectare și analiză interactivă a datelor geofizice multidisciplinare
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: MOLDOVAN Iren-Adelina

Realizarea unei platforme geofizice integrată funcțională, care va oferi acces publicului la informații referitoare la: corelația temporală între seismicitatea globală, regională și națională, cataloage, hărți interactive și videoclipuri, date și hărți macroseismice ale cutremurelor românești moderate și mari recente și viitoare, câmpul geomagnetic înregistrat în ultimii douăzeci de ani la stațiile din interiorul și din afara zonei seismogene Vrancea, reprezentate ca diagrame temporale și corelate cu seismicitatea și furtunile magnetice.

Detalii

GUNDETECT - Sistem de identificare şi localizare prin aer şi sol a poziţiei gurilor de foc în câmpuri de tragere
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Constantin IONESCU

Proiectul GUNDETECT vizează o cercetare în domeniul tehnicilor, metodologiilor și instrumentației de monitorizare, achiziție și prelucrare a infrasunetelor. Are ca scop principal realizarea unei instalații pilot și a unor metode cu ajutorul cărora să poată fi detectate, localizate și identificate gurile de foc în câmpuri de tragere.

Detalii

Pre-Quake – Pregătirea pentru următorul cutremur major: explorarea noilor oportunități științifice
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Dragoș Toma-Danilă

Îmbunătățirea nivelului de pregătire din punct de vedere științific pentru un cutremur major, prin analiza modului în care noile tehnologii ne pot ajuta să înțelegem mai bine manifestarea fenomenului seismic și impactul acestuia asupra societății.

Detalii


SPEIGN - Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: S.C. Electrovâlcea S.R.L.
Coordonator partener: Toader Victorin (Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului)

Proiectul își propune elaborarea și realizarea unui sistem complex pilot/prototip de prevenire a exploziilor și incendiilor devastatoare datorate instalațiilor de utilizare a gazelor naturale avariate în urma unor cutremure majore pe care îl va valida in condiții relevante de funcționare.

Detalii SPEIGN

Proiect BIGSEES
Armonizarea abordărilor din seismologie şi ingineria seismică: considerarea seismicităţii României pentru o implementare adecvată a acţiunii seismice din Codul European EN1998-1 în proiectarea seismică a clădirilor
http://bigsees.infp.ro/

Proiect DARING
SIGURANTA BARAJELOR IN TIMPUL CUTREMURELOR DISTRUCTIVE: EVALUARE, IMBUNATATIRE, MONITORIZARE, AVERTIZARE SI PLANURI DE ACTIUNE IN SITUATII DE URGENTA
http://daring.infp.ro/

Proiect RO-RISK
Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național
https://gis.ro-risk.ro/site/

Proiect MOBEE
MOBILE EARTHQUAKE EXHIBITION
https://mobee.infp.ro/

Program Capacitati-UEFISCDI

Sistem European de Monitorizare a Placilor Tectonice (RO-EPOS)
Perioada: 2010 – 2014
Director proiect: Dr. Ing. Constantin Ionescu
pagina proiectului

Program TE – UEFISCDI

Abordari integrate fizico – seismologice la zone supuse riscului seismic considerand rezultate din propagarea undelor seismice in medii neliniare
Perioada: 2011 – 2014
Director proiect: Apostol Bogdan
pagina proiectului

Program PD – UEFISCDI

Determinarea rapida (4-5s) a magnitudinii cutremurelor in evaluarea si reducerea riscului seismic
Perioada: 2010 – 2012
Director proiect: Marmureanu A.
pagina proiectului

Zgomotul seismic ambiental: o alternativa utila pentru determinarea structurii de viteze in crusta terestra din Romania
Perioada: 2010 – 2012
Director proiect: Grecu B.
pagina proiectului

Program PCCA2 – UEFISCDI

Dispozitive si sisteme inovative de securizare a cladirilor in cazul cutremurelor puternice
Perioada: 2008 – 2011
Director proiect: D. Ghica
Parteneri: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, S.C. EUROTEST S.A.
pagina proiectului

Explorarea si supravegherea complexa a mediului geofizic prin tehnici avansate de monitorizare si analiza multiparametrica in scopul detectarii anomaliilor precursoare seismelor crustale si subcrustale Perioada: 2008 – 2011 Director proiect: Moldovan I. Parteneri: AZEL Designing Group, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica pagina proiectului

Program IDEI – UEFISCDI

Studiul efectelor seismice locale prin cercetari interdisciplinare folosind modelari echivalent liniare si neliniare
Perioada: 2009 – 2011
Director proiect: G. Marmureanu
pagina proiectului

Program CALIST

Evaluarea efectelor seismice locale ale terenului in realizarea hartii de hazard seismic
Perioada: 2001 – 2003
Director proiect: Marmureanu G.

Program SECURITATE

Cercetari privind realizarea sistemului de avertizare seismica in timp real a autoritatilor asupra iminentei unui cutremur vrancean
Perioada: 2005 – 2007
Director proiect: Marmureanu G.

Metode si modele de detectare a evenimentelor naturale si artificiale prin utilizarea sistemelor de monitorizare a emisiilor infrasonice
Perioada: 2005 – 2007
Director proiect: Moldovan I.
Parteneri: AZEL

Program CORINT

Strategii si instrumente pentru reducerea in timp real a riscurilor la cutremure
Director proiect: Prof. Dr. Ing. Marmureanu Gheorghe
pagina proiectului

Retea europeana pentru infrastructuri de cercetare in seismologie – NERIES.
Perioada: 2006 – 2010
Director proiect: Ionescu C.

Sistem de alarmare seismica pentru Europa http://www.saferproject.net/
Perioada: 2006 – 2009
Director proiect: Marmureanu G.

Analiza efectelor locale care determina nivelul riscului seismic in metropola Bucuresti
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Balan S.F.

Integrarea retelei seismice nationale si a schimbului de date in timp real in sistemul de monitorizare european
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu C.

Dispozitive optice si tehnici pentru detectarea si masurarea activitatii seismice (OPTSDET)
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Radulian M.
Parteneri: Univ. Politehnica Bucuresti, Univ. Kent (Anglia), Vibrometric Oy (Finlanda)

Participarea retelei seismice romanesti la schimbul de date seismice in timp real din Europa
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Ionescu C.

Impactul cutremurelor din regiunea Vrancea asupra securitatii orasului Bucuresti si a altor zone urbane adiacente (modelarea miscarii solului si predictia pe termen mediu)
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Radulian M.
Parteneri: Univ. Trieste (Italia), IFP (Moscova)

Program MENER

Studiul efectelor locale asupra miscarii terenului in caz de curemur. Aplicatii pentru Romania
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Grecu B.

Parametrizarea sursei seismice vrancene pe baza datelor inregistrate de retelele seismice locale si regionale
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Radulian M.

Evaluarea hazardului seismic pentru marile amenajari energetice amplasate pe raul Bistrita in vederea determinarii factorilor de risc
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Moldovan I.
Parteneri: GEOTEC S.A.

Shake Map: Generarea rapida a miscarii instrumentale a terenului si a hartilor de intensitate seismica pentru cutremurele puternice vrancene. Metodologie, software si studiul pilot pentru municipiul Bucuresti
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Ionescu C.
Parteneri: INCERC

Tomografia seismica a marilor baraje. Studiu pilot pentru barajul Vidraru
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Bala A.
Parteneri: IGR

Sistem automat de interblocare a instalatiilor Petrochimice actionat la semnalul transmis de retelele seismice
Perioada: 2003 – 2005
Directori proiect: A. Vasiliu / C. Ionescu
Parteneri: PROCETEL SRL

Sistem de interblocare a instalatiilor chimice
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Ionescu C.

Tehnologia obtinerii hartilor cu izoacceleratii si izoseiste, cu estimarea probabilitatii de depasire a acceleratiilor maxime admise, pentru protectia obiectivelor civile si industriale de pe teritoriul Romaniei
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Pantea A.

Tehnologie si echipament specializat destinat urmaririi campurilor magnetotelurice si de stres in scopul evidentierii unor parametri cu caracter precursor seismelor vrancene
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: D. Stanica / I. Moldovan
Parteneri: Inst. Geodinamica, INCDFP

Sistem de alarmare seismica in timp real a obiectivelor industriale la cutremure puternice
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Ionescu C.

Microzonarea seismica a unor zone dens populate. Exemplu pentru Bucuresti
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Marmureanu G.
Partener: INCERC

Monitorizarea evolutiei seismicitatii si estimarea hazardului seismic asociat cutremurelor din Fagaras in scopul reducerii riscului seismic la amenajarile hidroelectrice amplasate pe raurile Olt, Arges si Dambovita
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Moldovan I.
Parteneri: INCDFP, GEOTEC S.A., HIDROELECTRICA S.A.

Baza de date seismice pentru cutremurele din Romania
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Ghica D.
Parteneri: INCERC

Identificarea unor precursori de termen scurt ai cutremurelor din zona Vrancea pe baza inregistrarilor electromagnetice din aceasta zona
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Enescu D.

Investigarea GPS in zona Vrancea in vederea elaborarii modelului geodinamic actual
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Radulescu F.
Partener: Univ. Bucuresti

Program CERES

Integrarea modelelor privind caracteristicile de frecvenţă ale stratelor sedimentare superficiale din Bucuresti si zonele adiacente în scopul îmbunătăţirii zonarii seismice a Municipiului Bucureşti Perioada: 2004 – 2006 Director proiect: Bala Andrei

Revizuirea hartii macroseismice (HM) a celui mai puternic cutremur caracteristic (CC) vrancean, produs in secolul XX, la 10 noiembrie 1940 si armonizarea acesteia cu noile standarde in vigoare ale UE: scara macroseismica europeana (EMS-98) si proiectarea antiseismica a structurilor (Eurocode 8)
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Pantea Aurelian

Harta de hazard seismic a Romaniei, în contextul codului european EC8
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Ardeleanu Luminita

O metoda de evaluare a hazardului seismic generat de cutremurele adanci si aplicarea ei la cazul cutremurelor din Vrancea
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Enescu Dumitru

Evaluarea hazardului datorat cutremurelor din sud-vestul Romaniei si din zonele limitrofe: implicatiile asupra protectiei mediului si amenajarii teritoriului
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Moldovan Iren

Cercetari de seismologie urbana in vederea reducerii riscului seismic pentru municipiul Bucuresti si zonele adiacente
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Balan Stefan Florin

Modelarea raspunsului seismic al litosferei zonelor seismogene crustale. Aplicatie la zona activa Timisoara
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Balan Stefan Florin

Evaluarea parametrilor elasto- dinamici si vasco-elastici ai litosferei superioare in zone cu risc seismic ridicat pe aliniamentul Tulcea-zona Vrancea-Medias
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Raileanu Victor

Investigatii ale factorilor determinanti in evaluarea hazardului si riscului seismic si elementele necesare
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Apostol Bogdan

Estimarea raspunsului local pe teritoriul Romaniei utilizand inregistrarile statiilor seismice de banda larga
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Bogdan Grecu

Modelarea conditiilor locale pentru statia de monitorizare seismica Bucovina Seismic Array (BURAR)
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Ghica Daniela

Studiul sursei seismice a cutremurelor subrustale vrancene pe baza analizei radiatiei de frecventa mare inregistrata de retelele seismice de tip “ARRAY”:
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Popescu Emilia

Metode de monitorizare si previziune a fenomenelor dinamice actuale in zona barajului si acumularii hidroenergetice Maneciu (jud. Prahova), zona cu seismicitate ridicata afectata de fenomene de instabilitate a terenului
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Pantea Aurelian

Estimarea relatiilor de atenuare cu componente de varianta multipla pentru cutremurele puternice si moderate – aplicatie pentru zona Vrancea
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Popescu Emilia

Evaluari deterministe si analiza comparativa a efectelor seismice locale in Bucuresti
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Cioflan Carmen

Studii geonomice complexe pentru evidentierea miscarilor neotectonice in sectorul estic al platformei Moesice si estimarea impactului acestora asupra mediului si a activitatilor umane
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Pantea Aurelian

Studiul atenuarii undelor seismice in nucleul terestru pe baza observatiilor la reteaua seismologica nationala
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Popa Mihaela
Parteneri: Univ. Buc-FGG

Impactul structurii crustale pre-existente si a caracteristicilor mecanice si tectono-termale ale litosferei asupra formarii si evolutiei bazinelor de sedimentari: studiul evolutiei neogene a Bazinului Transilvaniei
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Raileanu Victor

Corelatia dintre activitatea seismica a zonei Vrancea si inclinatia scoartei terestre in vederea predictiei cutremurelor de pamant
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: Chitaru Cristian

Dinamica si cinematica zonei de risc seismic Banat
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: L. Munteanu /V. Mocanu
Partener: Univ. Buc-FGG

Atenuarea undelor seismice in zona Vrancea si arealul adiacent
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Popa Mihaela
Parteneri: Univ. Buc-Fac. de Geologie Geofizica, Inst. Geodinamica

Revizuirea hartilor cu intensitati macroseismice asociate cutremurelor vrancene majore produse la 30 august 1986, 30 mai 1990 si 31 mai 1990
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Pantea Aurelian

Implementarea sistemului de avertizare seismica rapida in cazul unui obiectiv nuclear de interes national
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Radulian Mircea
Parteneri: IFIN-HH, GEOSEISMO Srl

Studiul sursei seismice din regiunea Vrancea, cu implicaţii in evaluarea hazardului seismic
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Ardeleanu Luminita

Procese tectonice si geodinamice responsabile de seismicitatea zonei de contact a platformei Moesice cu catenele alpine
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: GeoEcomar, Univ. Buc., IGR

Parametrii fizici ai rocilor sedimentare in zona municipiului Bucuresti, date esentiale in stabilirea microzonarii seismice a Bucurestiului
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Bala Andrei
Parteneri: Prospectiuni SA, Metroul Bucuresti

Sistem integrat avansat pentru evaluarea hazardului seismic al zonei seimogene Vrancea din date geologice, geofizice, seismologice, GPS si de teledetectie
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Zoran Maria/Mateciuc Doru
Parteneri: IFA-INOE

Elaborarea hartii tectono-seismice a Romaniei la scara 1/1000000
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Radulescu Florin
Parteneri: Universitatea Bucuresti

Fenomenul de nucleatie la cutremure si efecte locale folosind retele seismice de tip “ARRAY”
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Radulian Mircea

Metode de monitorizare a comportamentului animalelor ca factor precursor pentru predictia pe termen scurt a cutremurelor puternice
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Ionescu Constantin
Parteneri: Procetel SRL

Modele seismotectonice 2-D si 3-D pentru estimarea hazardului seismic in zona Banatului romanesc
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Diaconescu Mihail
Parteneri: Facultatea de Geologie si Geofizica – Universitatea Bucuresti

Marirea semnificativa a exactitatii evaluarii efectelor majore produse de surse seismice multiple prin analiza microlocalitatii si neliniaritatii proprietatilor fizico-mecanice ale straturilor geologice cu aplicare la teritoriul Romaniei si centre urbane principale
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Misicu Mircea

Analiza de birefringenta a undelor SK(K) la unele statii seismologice de pe teritoriul Romaniei
Perioada: 2003 – 2004
Director proiect: Popa Mihaela
Parteneri: Univ. Buc-Fac. de Geologie Geofizica

Metoda determinista de evaluare a hazardului seismic. Aplicatie pentru Campia Romana
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Cioflan Carmen

Cercetari asupra impactului unui cutremur puternic prin metodologia “shake-map”
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Balan Stefan Florin

Evaluarea parametrilor elastici ai litosferei superioare in zone cu risc seismic ridicat: aliniamentul Bacau – zona Vrancea – sud Bucuresti
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Raileanu Victor

Procese tectonice şi geodinamice responsabile de seismicitatea zonei de contact a Platformei Moesice cu catenele alpine
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Oaie Gheorghe/ Radulian Mircea
Parteneri: Geoecomar, IGR, Facultatea de Geologie si Geofizica-Univ. Bucuresti

Modelul geodinamic al zonei seismic active Vrancea elaborat pe baza masuratorilor satelitare
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Radulescu Florin
Partener: Univ. Bucuresti

Modelul bidimensional al atenuarii undelor seismice provcate de cutremurele vrancene
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Diaconescu Mihail
Partener: Univ. Bucuresti

Predictia cutremurelor puternice de pamant prin studierea factorilor precursori în paralel cu activitatea seismica
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Enescu Dumitru

Model al distributiei vitezelor seismice in sedimentarul platformei Moesice, cu detalii din date masurate in zona municipiului Bucuresti
Perioada: 2002 – 2004
Director proiect: Bala Andrei
Partener: Prospectiuni SA

Determinarea parametrilor de sursa si propagare pe baza datelor retelelor de acceleratii digitale si CALIXTO in vederea evaluarii hazardului seismic
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Radulian Mircea

Evaluarea si reevaluarea efectelor macroseismice ale cutremurelor produse in Romania si zonele adiacente
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Pantea Aurelian

Seismicitatea Romaniei: proprietatile fractale ale distributiilor spatiale, temporale si dupa energie ale cutremurelor si corelatia acestora cu segmentarea litosferei subduse si sursa seismica vranceana
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Popescu Emilia

Modele fizico-structurale ale zonelor cu seismicitate ridicata din Romania necesare hartii de hazard seismic
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Bala Andrei

Modele teoretice de identificare si monitorizare a deplasarilor crustale in zona seismica Vrancea – Focsani prin sisteme integrate de date de teledetectie si date geofizice locale pentru prognozele seismice
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Zoran Maria
Partener: INCDFP

Investigarea structurii crustale şi adanci în zona seismica Vrancea
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: Popa Mihaela
Partener: Univ. Bucuresti

Model al distributiei vitezelor seismice in litosfera superioara a zonei seismogene Vrancea si in ariile limitrofe
Perioada: 2001 – 2003
Director proiec: Raileanu Victor

Cercetari privind interdependenta dintre structura si dinamica crustei terestre si cutremurele de pamant din zona marilor amenajari energetice
Perioada: 2001 – 2003
Director proiect: Pantea Aurelian
Partener: IGR

Structura fizica si dinamica zonelor seismic active din platforma Moesica si Dobrogea
Perioada: 2001 – 2001
Director proiect: Radulescu Florin

Program RELANSIN-AMCSIT

Tehnologie pentru diagnosticarea stabilitatii barajelor hidrotehnice
Perioada: 2008 – 2009
Directori proiect: C. Paunescu/ L. Munteanu
Parteneri: TOPOEXIM, Univ. Bucuresti

Sistem de determinare si avertizare a riscului alunecarilor de teren in zonele de importanta geostrategica

Perioada: 2008 – 2009
Directori proiect: S.G. Dimitriu/ L. Munteanu
Parteneri: Top Geocart SRL, Univ. Bucuresti

Centrul de excelenta: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului
Perioada: 2001 – 2004
Director proiect: G. Marmureanu

Harta de hazard seismic a Romaniei
Director proiect: G. Marmureanu

Program NUCLEU

Cercetari avansate privind managementul dezastrelor generate de cutremurele romanesti / CAPMAG
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Marmureanu Gheorghe

Cercetari privind hazardul seismic la nivel national si local/HAROM
Perioada: 2003 – 2005
Director proiect: Marmureanu Gheorghe

Program PARTENERIATE

Modelarea surselor seismice din estul Romaniei pentru estimarea hazardului seismic
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: M. Diaconescu
Partener: IGR Bucuresti Univ. Bucuresti

Evaluarea multidisciplinara a marimii efectelor seismice locale in microzonarea Bucurestiului
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: A. Bala
Partener: IGR Bucuresti, UTCB

Modelarea efectelor seismice locale induse de cutremurele crustale produse in zonele Tulcea, Galati-Tecucu, Campulung, Banat si evaluarea riscului seismic al acestor zone
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: F.S. Balan
Parteneri: Universitatea din Bucuresti Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane

Reducerea riscului seismic prin evitarea rezonantei teren-structura si prin izolarea bazei structurii. Aplicabilitate in zona metropolitana Bucuresti
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: G. Marmureanu
Parteneri: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane INCERC Bucuresti

Macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei, fundamentata pe intensitati macroseismice reevaluate, coroborate cu date geologice si geofizice complexe
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: A. Pantea
Partener: IGR Bucuresti Universitatea din Bucuresti

Cercetari fundamentale de seismologie istorica si paleoseismologie, necesare pentru evaluarea seismicitatii pe termen lung si a hazardului seismic
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Constantin Angela
Partener: INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURALA IGR Bucuresti

Sistem de monitorizare in timp real a sigurantei si integritatii structurilor spitalelor de urgenta si alarmare in caz de seism. Studiu de caz – Spitalul Sf. Pantelimon
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Vasiliu O./Ionescu C.
Partener: SC Procetel SA GEOSEISMO SRL

Sistem avansat de monitorizare seismica pentru zonele industriale cu risc ridicat studiu de caz –amplasamentul CNE Cernavoda
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Ionescu Constantin

Cercetari multidisciplinare privind hazardele naturale. Studiu de caz: Producerea fenomenului tsunami in Marea Neagra
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Oaie Gheorghe/M. Diaconescu
Partener: INCDFP

Multihazard si vulnerabilitate in contextul seismic al municipiului Bucuresti
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Armas Iuliana/Radulian Mircea
Partener: ASE, Scoala Naţionala de Stiinte Politice si Administrative, UTCB

Algoritm de calcul pentru simularea numerica a ciclurilor seismice in vederea identificarii elementelor cu caracter precursor
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Carbunar Octavian/Radulian Mircea
Partener: IFIN HH

Tehnici si metodologii inovative de evaluare a riscului de hazard natural (cutremure si alunecari de teren).
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Stanica Dumitru/Raileanu Victor
Partener: IGAR

Program IDEI – CNCSIS

Modelarea realista din zona Vrancea prin simularea numerica a ciclurilor seismice
Perioada: 2007 – 2010
Director proiect: Radulian Mircea

Program CEEX

Cercetari avansate privind efectele neliniare si dezvoltarea conceptului de seismologie neliniara in studiul fenomenelor seismice
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Apostol Bogdan
Partener: IFIN-HH Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane

Sistem avansat de monitorizare seismica pentru zone industriale cu risc ridicat. Studiu de caz amplasamentul CNE Cernavoda
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Partener: Univ. BUCURESTI, Institutul Geologic al Romaniei, S.C. GEOSEISMO S.R.L.

Modelarea complexa a litosferei pe baza analizei formelor de unda ale cutremurelor si a campurilor geofizice in vederea reducerii riscului seismic in Romania
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Popa Mihaela
Partener: Facultatea de Geologie si Geofizica Bucuresti, IGAR

Modele de evaluare a deformaţiilor crustale prin date satelitare de interferometrie RADAR, ASTER si GPS pentru predictia riscului seismic in zona Vrancea
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Mateciuc Doru
Partener: INOE2000

Modele geotectonice si dinamice ale ariilor seismogene din Carpati si Forelandul lor
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Radulescu Florin
Partener: Univ. Bucuresti/Fac. Geologie si Geofizica

Corelarea seismicitatii crustale si a campului de stres asociat cu sistemele de falii active – element primar in evaluarea si reducerea riscului seismic în Romania
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Raileanu Victor
Partener: UNIV. BUCURESTI

Sistem de reducere a vulnerabilitatii la actiunea seismica a unor instalatii si procese tehnologice din domeniul nuclear
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Partener: IFIN Geoseism SITON RAAN CSI

Cercetari complexe de fizica pamantului pentru realizarea finala a hartii de hazard seismic a Romaniei prin metode probabiliste si deterministe, liniare si neliniare
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Marmureanu Gheorghe
Partener: Univ. Buc. – Fac. Geol. Geofiz., INCERC, Inst. Mecanica Solidelor, Univ. Iasi – Fac. Matematica

Cercetari fundamentale privind incadrarea in clase de risc seismic a barajelor situate in Platforma Moesica. Abordare probabilista si determinista.
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Moldovan Iren-Adelina
Partener: SC GEOTEC CONSULTING SRL Univ. Bucuresti Institutul Geologic al Romaniei

Sistem complex multidisciplinar de cercetare a fenomenelor precursoare asociate producerii cutremurelor vrancene intermediare puternice, in conformitate cu ultimele abordari pe plan international
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Moldovan Iren-Adelina
Partener: AZEL DESIGNING GROUP Univ. Bucuresti Institutul de Stiinte Spatiale – INFLPR

Generarea si difuzarea automata a hartilor de intensitate macroseismica utilizand retele informationale
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Partener: INSTITUTUL NATIONAL DE C-D IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA – BUCURESTI

Sistem complex de monitorizare si prelucrare prin tehnici moderne a factorilor precursori ai evenimentelor seismice majore
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Partener: IFIN-HH INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU MECANICA FINA FOTON 2000 SELF srl

Modele seimotectonice ale litosferei zonelor seismogene Vrancea, Dobrogea si Platforma Moesica pentru estimarea comportarii dinamice a structurii geologice locale in caz de seism major
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Diaconescu Mihail
Partener: Univ. Bucuresti, Institutul Geologic al Romaniei

Studiul proprietatilor de atenuare a undelor seismice in litosfera pentru estimarea hazardului seismic pe teritoriul Romaniei
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Ardeleanu Luminita
Partener: Institutul de Geodinamica al Academiei Romane

Sistem pilot de alarmare seismica pentru centralele hidroelectrice. Studiu de caz-centrala hidroelectrica Vidraru
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Vasiliu A/Ionescu Constantin
Partener: IPA S.S., INCDFP, GEOSEISMO SRL

Cercetari integrate privind geneza cutremurelor intracontinentale de adancime intermediara din zona Vrancea
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Besutiu Lucian/Radulian Mircea
Parteneri : INFP, Univ. Buc., IGR, UTCB

Cercetari multidiscliplinare privind hazardele naturale. Studiu de caz: producerea fenomenului tsunami la Marea Neagra
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Diaconescu Mihail
Parteneri: GEOECOMAR, INCDFP

Determinari 3-D pentru calculul deplasarilor barajelor hidrotehnice prin metode satelitare
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: V. Mocanu /L. Munteanu
Parteneri: Univ. Bucuresti/Fac. Geologie si Geofizica

Subsidenta terenurilor afectate de exploatarile miniere subterane. Cazul bazinului minier Petrosani
Perioada: 2006 – 2008
Directori proiect: V. Mocanu / L. Munteanu
Parteneri: Univ. Bucuresti/Fac. Geologie si Geofizica

Raspunsul reliefului suprafetei terestre la procesele tectonice actuale in zona de coliziune continentala Vrancea
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: V. Mocanu / L. Munteanu
Partener: Univ. Bucuresti/Fac. Geologie si Geofizica

Cercetari privind cartarea nationala a Radonului (in interior si in diferiti factori de mediu) pentru protectia populatiei in conformitate cu cerintele normelor internationale si ale UE
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: Purghel L./Moldovan Iren Adelina
Partener: IFIN HH

Sistem de reducere a vulnerabilitatii la actiunea seismica a unor instalatii si procese tehnologice din domeniul nuclear
Perioada: 2005 – 2008
Director proiect: Ionescu Constantin
Parteneri: SITON, IFIN-HH, RAAN CSI, GEOSEISMO S.R.L.

Cercetari avansate privind hazardul seismic local pentru orase din zona extracarpatica: studiu de caz: Iasi, Bacau, Buzau si Craiova
Perioada: 2005 – 2008
Director proiect: Marmureanu Gheorghe
Partener: Univ. Bucuresti / Fac. Geologie si Geofizica INST. MECANICA SOLIDELOR INCERC

Corelarea seismicitatii crustale si a campului de stres asociat cu sistemele de falii active-element primar in evaluarea si reducerea riscului seismic
Perioada: 2005 – 2008
Director proiect: Raileanu Victor
Partener: Univ. BUCURESTI-FACULTATEA DE GEOLOGIE GEOFIZICA

Predictia cutremurelor puternice de pamant prin studierea factorilor precursori în paralel cu activitatea seismica
Perioada: 2005 – 2008
Director proiect: Enescu Dumitru

Cercetari privind realizarea sistemului de avertizare seismica in timp real a autoritatilor asupra iminentei unui cutremur vrancean catastrofal
Perioada: 2005 – 2006
Director proiect: Marmureanu Gheorghe

Metode si modele de detectare a evenimentelor naturale si artificiale prin utilizarea sistemelor de monitorizare a emisiilor infrasonice
Perioada: 2005 – 2006
Director proiect: Moldovan Iren Adelina
Partener: AZEL-DESIGNING GROUP SRL

Cercetari privind realizarea sistemului de avertizare seismica in timp real a autoritatilor asupra iminentei unui cutremur vrancean catastrofal
Perioada: 2005 – 2006
Director proiect: Ionescu Constantin

Metodologii avansate in procesarea datelor seismice de refractie
Perioada: 2005 – 2006
Director proiect: P. Cristea/Bala Andrei
Parteneri: Univ. Bucuresti, IGR Bucuresti

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO