INCDFP INFP
  SEISDARO

Reprezintă un sistem care permite estimarea rapidă a pagubelor generate de un cutremur în România, sub formă de clădiri afectate și pierderi socio-economice.

Caracteristici

 • SEISDARO (versiunea 3) permite estimarea rapidă a pagubelor generate de un cutremur pe baza a două metodologii:
  • PAGER: estimează la nivel național, probabilitatea de înregistrare a victimelor, pe baza valorilor de intensitate instrumentală și corelării acestora cu numărul de victime înregistrate la cutremure anterioare.
  • SELENA: estimează, la nivel de comună/oraș/sector, numărul de clădiri rezidențiale afectate, iar apoi numărul de persoane afectate, pe diferite grade de severitate, precum și pagubele economice directe. Calculul se bazează pe funcții de fragilitate pentru mai mult de 49 de tipologii reprezentative pentru clădiri rezidențiale (ținând cont de înălțime, material și an de construcție), pe valori de accelerație (inclusiv spectrală) la nivelul solului, pe metode analitice de estimare a pagubelor precum IDCM sau MADRS și pe modele de consecințe (rate de fatalitate, valori de reconstrucție etc.). Calculul poate fi aplicat și altor tipuri de structuri (poduri, structuri industriale etc.), fiind corelat și cu monitorizarea seismică a structurilor.
 • Ambele metodologii utilizează ca date de intrare date de expunere colectate în timpul Recensământului din 2011, post-procesate și completate, precum și date furnizate de REWS sau ShakeMap, calculate pe baza valorilor de la stațiile Rețelei Seismice Naționale.
 • Rezultatele (hărți, grafice și date GIS) sunt generate, după primirea datelor de la REWS sau ShakeMap, în:
  • 10-15 secunde (modulul PAGER)
  • 2-3 minute (modulul SELENA)
 • Dezvoltat și utilizat în cadrul unor proiecte importante de cercetare, precum DACEA, SERA, TURNkey și RO-RISK, cu ajutorul unor experți recunoscuți internațional.

Exemple de aplicații

 • Asistență în luarea deciziilor de intervenție în caz de cutremur, pentru autorități și organizații cu rol în managementul situațiilor de urgență.
 • În modele de risc seismic și continuitate a afacerii, pentru companii din industrie, asigurări etc.
 • Utilizare pentru elaborarea scenariilor la cutremur și fundamentarea planurilor pentru reducerea riscului seismic (exemplu: contribuție la Concepția Națională de Răspuns Post-Seism și pregătirea exercițiilor SEISM, suport în elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului - componenta risc natural).
 • Capabilități de particularizare pentru a estima rapid pagubele seismice asupra infrastructurii fizice a unei organizații (structuri industriale sau comerciale, implicații ale cutremurelor asupra rețelelor de transport etc.).


Scenariu Seisdaro pentru Exercițiul SEISM2019, pentru un cutremur produs în zona Vrancea, cu magnitudinea 7.2 ML, la 90 km adâncime.

Beneficiari până în prezent

 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
 • S.C. OMV PETROM S.A.
 • 4 prefecturi din România, pentru Planurile de apărare la cutremur și alunecări de teren.


Exemplu de Dashboard Operațional webGIS creat pentru un scenariu al unui cutremur similar celui din 4 Martie 1977 (7,4 Mw; 94 km adâncime), reflectând capabilitățile ShakeMap și Seisdaro

Contribuția Seisdaro la articole științifice

 • Marmureanu A., Ionescu C., Grecu B., Toma-Danila D., Tiganescu A., Neagoe C., Toader V., Craifaleanu I.-G., Dragomir C.S., Meita V., Liashchuk O.I., Dimitrova L., Ilie I. (2021) From National to Transnational Seismic Monitoring Products and Services in the Republic of Bulgaria, Republic of Moldova, Romania, and Ukraine. Seismological Research Letters, 92 (3): 1685-1703, doi: 10.1785/0220200393
 • Toma-Danila D., Armas I., Tiganescu A. (2020) Network-risk: an open GIS toolbox for estimating the implications of transportation network damage due to natural hazards, tested for Bucharest, Romania. Natural Hazards and Earth System Sciences, 20(5):1421-1439, doi: 10.5194/nhess-20-1421-2020.
 • Toma-Danila D., Cioflan C.O., Ionescu C., Tiganescu A. (2018) The near real-time system for estimating the Seismic Damage in Romania (SeisDaRo) - recent upgrades and results. Proceedings of the 16ECEE (Tessaloniki, Greece)
 • Armas I., Toma-Danila D., Ionescu R., Gavris A. (2017). Vulnerability to Earthquake Hazard: Bucharest Case Study, Romania. International Journal of Disaster Risk Science, 8(2):182-195, doi: 10.1007/s13753-017-0132-y.
 • Toma-Danila D., Armas I. (2017). Insights into the possible seismic damage of residential buildings in Bucharest, Romania, at neighborhood resolution. Bulletin of Earthquake Engineering, 15(3):1161-1184, doi: 10.1007/s10518-016-9997-1.
 • Cioflan C.O., Toma-Danila D., Manea E.F. (2016) - Seismic loss estimates for scenarios of the 1940 Vrancea earthquake (chapter), pp 425-439. In: The 1940 Vrancea Earthquake. Issues, Insights and Lessons Learnt. Proceedings of the Symposium Commemorating 75 Years from November 10, 1940 Vrancea Earthquake. Eds: Vacareanu R. and Ionescu C., Springer Natural Hazards Series, Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-29844-3
 • Armas I., Ionescu R., Gavris A., Toma-Danila D. (2016). Identifying seismic vulnerability hotspots in Bucharest. Applied Geography, 77:49-63, doi: 10.1016/j.apgeog.2016.10.001.
 • Toma-Danila D., Zulfikar C., Manea E.F., Cioflan C.O. (2015). Improved seismic risk estimation for Bucharest, based on multiple hazard scenarios and analytical methods; Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 73:1-16, doi: 10.1016/j.soildyn.2015.02.013.
 • Toma-Danila D., Cioflan C.O., Balan S.F., Manea E.F. (2015). Characteristics and results of the near real-time system for estimating the seismic damage in Romania, Mathematical Modelling in Civil Engineering, Vol. 11, No. 1, pp. 33-41
 • Toma-Danila D. (2012). Real-Time Earthquake damage assessment and GIS analysis of two vulnerable counties in the Vrancea Seismic Area, Romania; Environmental Engineering and Management Journal, 11(12):2265-2274.

Pentru o ofertă și mai multe detalii, contactați-ne la: contact[_at_]infp.ro sau +40722698438

DESCARCĂ BROȘURA PDF

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO